Дружества членове на съюза:

      Захарен Комбинат "Пловдив" - АД  тел: 032 900 431
      4000 Пловдив, Бул. България № 117

      Захарни заводи Горна Оряховица - АД тел: 0618 60201
      5100 Горна Оряховица. Ул. Св. Княз Борис I № 29

      Бургаски Захарни заводи ЕАД тел: 056 801 596
      8120 гр. Камено ПК 10

      Захар Био – АД тел: 082 811 888
      7000 гр. Русе, бул. Тутракан № 26

      Девенски Захарен Завод ЕООД тел: 0519 92283
      9160 гр. Девня - Промишлена Зона - Юг

      Българска Захар 2002 ООД тел: 064 830 213
      5855 гр. Долна Митрополия, ул."Заводска" 1

      Бултехинсервиз ООД, тел: 02 9701117
      1113гр. София, ул. Академик М. Попов 7-В, ПК 218

      Хранително Вкусов Комбинат тел. 046 662373
      8600 гр. Ямбол, ул. Димитър Благоев №5, ПК 332

      УХТ Катедра "Захари" тел: 032 603621
      4000 гр. Пловдив бул. Марица №26

      "Болкан Фудс " ЕООД тел: 02 4904909; 02 4904904
      с. Лозен, Район Панчарево, София

      "Сладък път " ООД тел: 0336 6760
      гр. Пловдив

Нагоре