Седалище и адрес на управление:

Име: 1000 СОФИЯ
ул. Денкоглу No. 34
e-поща: ritamfaradei2@abv.bg
Фамилия:
Фирма:
Телефон:  
E-mail:
 
Тема:
 

Нагоре